Saturday, January 16, 2010

Major Record's Contract

Kebanyakan artis label utama memperoleh royalti pada kadar 10-15%, tetapi sebelum menerima apa-apa royalti, artis mesti melangsaikan semua hutang label mereka, iaitu perbelanjaan boleh tutup yang timbul dari kos-kos seperti pembungkusan dan seni album, sokongan jelajah, dan pembikinan video, di samping juga bayaran pendahuluan artis berupa pinjaman yang membolehkan artis mendapatkan wang untuk menampung kehidupan dan proses perakaman sehingga hasil rakamannya dikeluarkan. Bagaimanapun, sebelum boleh meraih royalti, bayaran pendahuluan itu mesti dibayar balik sepenuhnya kepada label rakaman. Memandangkan hanya artis-artis paling berjaya sahaja yang dapat menutup kos penerbitan dan pemasaran, bagi artis yang tidak berjaya pula, hutangnya terpaksa dibawa ke album seterusnya, tiadanya royalti bagi mereka.

No comments: