Saturday, January 16, 2010

Independent Record's Contract

Kontrak label bebas biasanya berupa kontrak yang ditawarkan oleh label utama kerana serupa dari segi tanggungan yang harus ditentusahkan sebelum menaungi seseorang artis. Cuma adanya sedikit perbezaan, biasanya mengenai royalti. Lazimnya, label-label bebas menawarkan peratusan royalti lebih tinggi kerana kos penerbitan biasanya amat rendah berbanding label utama, seperti kurang tumpuan kepada pemasaran dan sebagainya.

No comments: